CONFERINTA / CONFERENCE

INTEGRAREA SURSELOR REGENERABILE DE ENERGIE IN SISTEMUL ELECTROENERGETIC

INTEGRATION OF RENEWABLE ENERGY SOURCES INTO THE POWER SYSTEM


28 mai 2015, orele 10.00-14.00
May 28th, 2015, 10.00-14.00 hrs

ELECTRICA, Radu Zane Hall
Str. Grigore Alexandrescu nr. 9, sector 1, BucurestiORGANIZATORI / ORGANIZERS:

PARTENERI OFICIALI EVENIMENTE 2015 / OFFICIAL PARTNERS OF THE 2015 EVENTS:

PHOTOS

MOTIVATIE

 • Dezvoltarea accelerată a Generarii Distribuite (GD) și a Surselor Regenerabile de Energie (SRE) și impactul acestora asupra rețelelor electrice de transport și distribuție
 • Provocări privind schimbări legislative pentru integrarea surselor de generare distribuită (SGD) şi SRE în rețele electrice (politici de reglementare şi  stimulente)

  MOTIVATION
 • Accelerated development of distributed generation (DG) and Renewable Energy Sources (RES) and their impact on electricity transmission and distribution networks
 • Challenges regarding the legislative changes for the integration of distributed generation sources (DGS) and RES in electricity networks (regulatory policies and incentives)

OBIECTIVE

 • Diseminarea bunelor practici și a lecțiilor învățate în domeniul integrării SGD și SRE în sistemul electroenergetic românesc
 • Necesitatea adaptării legislaţiei primare și secundare în vederea limitării riscurilor de investitor
 • Definirea criteriilor tehnice transparente pentru accesul la reţea

  OBJECTIVES

 • The dissemination of best practices and lessons learned in integrating DGS and RES in Romanian Power System
 • Adapting primary and secondary legislation to limit the risks of investors
 • Defining transparent technical criteria for network access

SUBIECTE DE INTERES

 1. Calitatea energiei electrice in Punctul Comun de Conectare (PCC)
 2. Evoluția pierderilor de energie electrice în rețelele electrice funcție de gradul de penetrare a SGD și SRE
 3. Cerințe și condiționări privind racordarea SGD şi SRE în sistemul electroenergetic
 4. Sisteme de stimulente oferite investitorilor şi operatorilor de reţea pentru integrarea SGD în reţelele electrice

  TOPICS
  Power quality in point of common coupling (PCC)
  Evolution of electric power losses in electrical networks depending on the degree of penetration of DGS and RES
  Requirements and conditionings for the connection of DGS and RES into the power system
  Systems of incentives provided to investors and network operators to integrate DGS into electrical networks  

MODERATORI / MODERATORS

 • Iulian IANCU – Preşedinte CNR-CME / WEC-RNC Chairman
 • Elena NEKHAEV – Director Comitetul de Programe, Consiliul Mondial al Energiei (CME) / Director Programme Committee, WEC
 • Ioan Silvas – Consilier, ELECTRICA / Counsellor, ELECTRICA
 • Marian CERNAT Director ANRE
 • Doina VORNICU – Director de Operaţiuni & Membru al Directoratului CEZ Romania / Chief Operations Officer & Member of Management Board of CEZ Romania
 • Doina ILIŞIU – Manager Energetic / Energy Manager TRANSELECTRICA

  09:30 – 10:00

  Înregistrare participanţi. Cafea de bun venit.
  Registration. Welcome Coffee.

  10:00 – 10:15

  CUVÂNT INTRODUCTIV / OPENING REMARKS
  Iulian IANCU – Preşedinte CNR-CME / WEC-RNC Chairman

  10:45 – 13:15

  LUCRĂRILE CONFERINTEI

    Elena NEKHAEV – Director Comitetul de Programe, CME / Director Programme Committee, WEC
  The Main Issues for the Global Electricity Industry: Integration of Renewables in Electricity Systems

   

  Marian CERNAT, Director ANRE
  Integrarea in SEN a centralelor electrice eoliene
  Integration of Wind Power Plants into the Power System

   

  Dumitru FEDERENCIUC, Sef Serviciu ELECTRICA
  Impactul surselor regenerabile distribuite (SGD) asupra retelelor electrice de distributie
  The Distributed Renewable Energy Sources Impact on the Power Distribution Grid

   

  Doina ILIŞIU, Director TRANSELECTRICA
  Operarea tehnica a CEE si CEF in SEN
  Wind and Photovoltaic Power Plants technical operation in SEN

   

  Doina VORNICU, Director de Operaţiuni & Membru al Directoratului CEZ Romania / Chief Operations Officer & Member of Management Board of CEZ Romania
  Integrarea centralelor fotoelectrice in RED
  Photoelectric Plants’ Integration into Distribution Network

   

  Ştefan GHEORGHE, Director ENERGOBIT
  Integrarea în sistem a surselor de generare distribuită de energie. Experiența Energobit
  Integration in Power System of the Distributed Generation Sources. Energobit experiences.

   

  Ramona VATU, Universitatea Politehnica Bucuresti, membru VLER / FEL Member
  Stocarea energiei electrice şi sistemele cu generare distribuită
  Power Systems Enhanced Energy Storage with Distributed Generation

  13:15 – 13:45

  DISCUŢII / DISCUSSION

  13:45 – 14:00

  CONCLUZII / CONCLUSIONS
  Iulian Iancu – Preşedinte CNR-CME / WEC-RNC Chairman

  Participants

  • Representatives of Ministries of Economy, Energy, Environment, Finance; Regulatory Authorithies, large energy companies; Professional Associations; specialist in the field; mass-mediaPentru informaţii suplimentare vă rugăm contactaţi Secretariatul Executiv CNR-CME:
Tel. +40372 821 475; +40372 821 476; e-mail: ghbalan@cnr-cme.ro; website: www.cnr-cme.ro


CNR-CME B-dul Lacul Tei nr. 1-3, cod 020371, Sector 2 Tel: 0372 821 475 / 476; e-mail: ghbalan@cnr-cme.ro