Formular de inregistrare MS Word

Inregistrare on-line

Eveniment organizat cu sprijinul: CNTEE TRANSELECTRICA si UPB


GALERIE FOTO


PROGRAMUL CONFERINŢEI:


MODERATORI:

 

  • Prof. dr. ing. Virgil MUŞĂTESCU, Consilier CNR-CME
  • Dr. ing. Gheorghe INDRE, Consilier CNR-CME

CONTEXT SI MOTIVATIE:

 

  • Diseminarea studiilor globale ale CME privind rezilienţa şi trilema energiei, cu prezentarea aspectelor care ar putea avea impact asupra politicilor energetice din România;
  • Cele trei tipuri de riscuri noi (riscul de vreme extremă, legătura energie – apă – hrană, riscul cibernetic), identificate în studiile CME, aduc provocări suplimentare sistemelor energetice actuale;
  • Studiul “Trilema energiei” este elaborat ținând cont de ideile și evaluările promovate în studiile de strategie pe termen lung elaborate de CNR-CME;
  • Strategiile energetice pe termen mediu și lung la nivel național pot și trebuie să ia în considerare și modul de abordare a documentelor de strategie energetică la nivel global elaborate de WEC;
  • Reziliența sistemelor energetice reprezintă, pe de o parte, capacitatea acestora de a își îndeplini misiunea în cazul unor evenimente extreme, și, pe de altă parte, capacitatea lor de a se restaura după producerea unui eveniment major, a unei solicitări extreme ce conduce la avarii extinse;
  • Reziliența poate fi îmbunătățită prin măsuri de investiții dar și prin măsuri din domeniul exploatării infrastructurilor existente;
  • Indicatorii din studiul Trilema energiei arată punctele tari ale politicilor energetice dar și vulnerabilitățile acestora, iar interpretarea lor corectă poate și trebuie să conducă la luarea de măsuri de corectare și îmbunătățire a strategiilor și politicilor energetice.

PREZENTARI:

 

Parteneri media:


CNR-CME B-dul Lacul Tei nr. 1-3, cod 020371, Sector 2 Tel: 0372 821 475 / 476; e-mail: secretariat@cnr-cme.ro