14-15 noiembrie 2018, Universitatea Politehnica Bucureşti, Amfiteatrul AN 010, Rectorat

PROGRAMUL SIMPOZIONULUI


INVITAŢIE

Cei 100 de ani care se împlinesc de la MAREA UNIRE, sunt motiv de bilanţuri pentru toate sectoarele economiei româneşti. Industria este cel mai important sector şi este considerat „motorul” economiei, contribuind cu cca. 25% la PIB-ul României.

Comitetul Naţional Român al Consiliului Mondial al Energiei (CNR-CME), Universitatea Politehnica din Bucureşti (UPB), Ministerul Economiei şi Asociatia Inginerilor din România (AGIR), vă invită să participaţi la simpozionul ştiinţific aniversar cu titlul 1918-2018: 100 DE ANI DE INDUSTRIE ÎN ROMÂNIA, pentru a discuta despre provocările cu care s-a confruntat industria în ultimii 100 ani, despre greutăţile dar şi despre realizările deosebite unor oameni - mari personalităţi sau simpli specialişti, despre cum au învăţat, cum au greşit, cum au reuşit, cui predau ştafeta. Despre ce eforturi se fac în prezent, ce ar trebui făcut mai bine, despre tranziţie şi viitor.
De asemenea, expoziţia care va avea loc pe parcursul întregii durate a evenimentului va oferi oportunitatea unei ample expuneri şi şansa unui dialog de succes cu personalităţi şi actori cheie din industria românească.

5 MOTIVE CA SĂ NU RATAŢI EVENIMENTUL

 • Participaţi interactiv la un dialog între industrie, factori de decizie şi specialişti
 • Vă întăriţi relaţiile de afaceri prin întâlniri B2B
 • Faceţi schimb de idei, aflaţi noutăţi şi vă inspiraţi din succesele altora
 • Vă expuneţi realizările, vă exprimaţi opiniile sau viziunile factorilor de decizie
 • Învăţaţi din experienţa personalităţilor remarcabile din industrie şi vă informaţi despre politici şi prognoze.

STRUCTURA EVENIMENTULUI

 • 2 zile de simpozion (Amfiteatrul AN 010), 2 sesiuni pe zi – dimineaţa şi după-amiaza
 • 2 zile de expoziţie – standuri de prezentare, în principal pentru pentru furnizori de echipamente şi servicii din industrie
 • Networking – schimb de experienţă şi opinii în timpul pauzelor de cafea şi prânzului.

PRINCIPALELE TEME PUSE ÎN DISCUŢIE în cele 2 zile de simpozion:

 • Trecut, prezent şi viitor în industria românească. Realizari notabile ale industriei româneşti; Succese şi nereuşite ale unui proces ireversibil: privatizarea industriei româneşti;
 • Provocări actuale în industria românească;
 • Dezvoltarea industriei româneşti în contextul integrarii în economia UE şi globalizării;
 • Rolul învăţământului şi cercetării. Dezvoltare sustenabilă prin stimularea cercetării şi cooperării reale cu industria. Către relaţii noi cu instituţiile de creditare; Fondul român de garantare a creditelor;
 • Accesarea fondurilor europene – surse de finanţare ale dezvoltării industriale.
 • Noi progrese în crearea unui mediu economic prietenos. Legislaţie economică progresistă, legislatie economică incoerentă. Propuneri concrete de reformare;
 • Fabricanţii competitivi cu piaţă în afara ţării. Planuri pentru un tratament nediscriminatoriu între produse şi servicii pe piața românească;
 • Impactul tranziţiei asupra locurilor de muncă din industrie. Exodul de ingineri şi alţi specialişti, penuria de forţă de muncă şi soluţii de rezolvare;
 • Actualizarea relației administrație-patronate-sindicate și soluții pentru o comunicare mai bună;
 • Diplomație economică.

PROFILUL PARTICIPANTULUI

 • Companii naționale, societăți de stat și din mediul privat, reprezentanți ai Academiei Române și ai universităților de profil economic și tehnic, specialiști din domeniul cercetare-dezvoltare,  reprezentanți ai administrației centrale și locale și mass-media;
 • Reprezentanti ai mediului de afaceri;
 • Camere de Comerţ şi Industrie;
 • Organizaţii patronale;
 • Asociaţii profesionale;
 • Institute de cercetare-dezvoltare-inovare;
 • Mediul academic;
 • Însărcinaţi cu afaceri ai ambasadelor;
 • Cadre didactice din universităţi tehnice, studenţi, masteranzi, doctoranzi.

PROFILUL EXPOZANTULUI 
Producători / Furnizori de echipamente şi servicii din: industria de apărare; resurse minerale; energie; transport; construcţii; metalurgie; chimie; electrocasnice; universităţi; asociaţii profesionale.


Parteneri media:


CNR-CME B-dul Lacul Tei nr. 1-3, cod 020371, Sector 2 Tel: 0372 821 475 / 476; e-mail: secretariat@cnr-cme.ro