ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A MEMBRILOR ASOCIATIEI CNR-CME

27/29 NOIEMBRIE 2018, ora 10.00

Sediul CNR-CME (B-dul Lacul Tei nr. 1-3, sector 2, Bucuresti), Amfiteatrul Acad. Martin Bercovici (parter)CONVOCATOR


Mandat de reprezentare MEMBRU COLECTIV

Mandat de reprezentare MEMBRU INDIVIDUAL

Formular de vot prin corespondenta membru individual
ORDINEA DE ZI:

  1. Aprobarea Agendei Adunării Generale Extraordinare a membrilor Asociaţiei CNR-CME. AGENDA

  2. Aprobarea comisiei de numărare a voturilor exprimate. Comisia de numarare a voturilor

  3. Aprobarea completării şi modificării Statutului CNR – CME.

  4. Aprobarea achiziţionării serviciilor de cenzorat pentru anul 2018 printr-o firmă autorizată / PFA.

  5. Aprobarea Proiectului de Hotărâre a Adunării Generale Extraordinare a membrilor Asociaţiei CNR-CME. Proiect de Hotarare

  6. Aprobarea împuternicirii domnului Director General Executiv Ştefan GHEORGHE să semneze toate documentele stabilite prin hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Asociaţiei CNR – CME, inclusiv Statutul Asociaţiei în forma actualizată şi să efectueze, personal sau printr-o persoana imputernicita subsecvent, toate procedurile şi formalităţile prevăzute de lege în scopul îndeplinirii hotărârii Adunării Generale Extraordinare.

CNR-CME B-dul Lacul Tei nr. 1-3, sector 2; Tel: 0372 821 475; 0372 821 476; e-mail: secretariat@cnr-cme.ro